TV& VIDEO

cán bộ tham nhũng

Hai lão nông chia sẻ bí quyết chống tham nhũng

Hai lão nông chia sẻ bí quyết chống tham nhũng

VTV.vn - Hai lão nông Nguyễn Tiến Lãng 80 tuổi và Nguyễn Công Uẩn 81 tuổi đã có cuộc hành trình đầy gian nan để góp phần giúp bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch hơn.