cán bộ thú y

Bắc Giang: Cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã lo mất việc đột ngột

Bắc Giang: Cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã lo mất việc đột ngột

VTV.vn - Hàng trăm cán bộ khuyến nông, thú ý cấp xã ở Bắc Giang như ngồi trên đống lửa trước nguy cơ mất việc.