TV& VIDEO

cán bộ văn phòng

Tổng Bí thư tiếp đoàn Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào

Tổng Bí thư tiếp đoàn Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua.