TV& VIDEO

cán cân quyền lực

Thủ tướng Australia tin tưởng có thể thành lập được Chính phủ

Thủ tướng Australia tin tưởng có thể thành lập được Chính phủ

VTV.vn - Thủ tướng Australia Turnbull bày tỏ tin tưởng Liên Đảng sẽ tự thành lập được một Chính phủ với đa số ghế tại Hạ viện.