TV& VIDEO

cán cân xuất nhập khẩu

Đừng để người chăn nuôi đang vắt sữa bò ra... nước mắt!

Đừng để người chăn nuôi đang vắt sữa bò ra... nước mắt!

VTV.vn - Nhiều hộ chăn nuôi bò sữa đang đứng trước nguy cơ phải bỏ nghề khi đối diện hàng loạt những khó khăn về giá cả cũng như đầu ra cho sản phẩm.