TV& VIDEO

cận đại

Khám phá kiến trúc Hà Nội qua “Song xưa, phố cũ”

Khám phá kiến trúc Hà Nội qua “Song xưa, phố cũ”

Song xưa, phố cũ là cuốn sách nghiên cứu mỹ thuật rất thú vị của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, được xuất bản với sự tài trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Quỹ tín thác Nhật Bản.