cân đối ngân sách

Giải bài toán cân đối ngân sách khi thuế giảm theo cam kết FTA

Giải bài toán cân đối ngân sách khi thuế giảm theo cam kết FTA

VTV.vn - Ngành thuế đang triển khai nhiều giải pháp vừa để bù đắp nguồn thu, vừa để đảm bảo sự công bằng giữa các ngành nghề, lĩnh vực và giữa các doanh nghiệp với nhau.