TV& VIDEO

cân đối ngân sách

Bình Định hỗ trợ lúa giống giúp người dân khôi phục sản xuất

Bình Định hỗ trợ lúa giống giúp người dân khôi phục sản xuất

VTV.vn- Sau khi lũ rút, ở những cánh đồng có thể xuống giống cho vụ Đông Xuân, tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án hỗ trợ giống cho nông dân tái sản xuất.