TV& VIDEO

cạn kiệt tài chính

Giá dầu thấp, Saudi Arabia có thể cạn kiệt tài chính trong 5 năm tới

Giá dầu thấp, Saudi Arabia có thể cạn kiệt tài chính trong 5 năm tới

VTV.vn -Chưa đầy 5 năm nữa, Saudi Arabia có thể cạn kiệt các tài sản tài chính cần thiết để hỗ trợ chi tiêu nếu các chính sách hiện tại vẫn tiếp tục và giá dầu ở mức thấp.