cạn kiệt

Quỹ cứu trợ nhân đạo của LHQ đã... cạn kiệt

Quỹ cứu trợ nhân đạo của LHQ đã... cạn kiệt

Liên Hợp Quốc tuyên bố, quỹ lương thực dành cho dân tị nạn Syria và các quỹ khác đã cạn kiệt.