TV& VIDEO

cần lao

TP.HCM cần 30.000 lao động phổ thông

TP.HCM cần 30.000 lao động phổ thông

 Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, dự kiến từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ cần khoảng 30.000 lao động, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.