TV& VIDEO

Can Lộc

Vỡ nợ - Góc khuất đáng báo động ở làng quê

Vỡ nợ - Góc khuất đáng báo động ở làng quê

 Chỉ dựa vào niềm tin, ham lãi suất cao, nhiều người dân đã khuynh gia bại sản. Trong khi các cơ quan quản lý đang vào cuộc để có biện pháp ngăn chặn thì mới đây, tại Hà Tĩnh lại xảy ra một vụ vỡ nợ tương tự.