TV& VIDEO

cắn lưỡi

Mariah Carey đã chán ngấy ghế giám khảo American Idol

Mariah Carey đã chán ngấy ghế giám khảo American Idol

 Diva của làng nhạc thế giới Mariah Carey được cho là đã sẵn sàng rời bỏ chương trình American Idol. Phải làm việc cùng với Nicki Minaj khiến cô phát ốm.