can thiệp sớm

Trung tâm Viethealth hàn gắn ước mơ của các em nhỏ khuyết tật

Trung tâm Viethealth hàn gắn ước mơ của các em nhỏ khuyết tật

VTV.vn - Hàng chục nghìn trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng, Huế, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Bình đã được hỗ trợ, can thiệp từ chương trình của Trung tâm chăm sóc sức khỏe bền vững Viethealth.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive