TV& VIDEO

cần tuyển

Thị trường lao động ổn định sau Tết

Thị trường lao động ổn định sau Tết

Tính đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp và các trung tâm dự báo nguồn nhân lực đều khẳng định, tình hình lao động sau Tết Nguyên đán ổn định và không nhiều biến động.