TV& VIDEO

Canada tổng tuyển cử

Canada tiến hành tổng tuyển cử

Canada tiến hành tổng tuyển cử

VTV.vn- Tối 19/10 theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong số 65.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Canada đã mở cửa để đón cử tri nước này trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42.