cảng quốc tế

Cảng biển lớn nhất miền Bắc có nguy cơ chậm tiến độ

Cảng biển lớn nhất miền Bắc có nguy cơ chậm tiến độ

VTV.vn - Cảng biển lớn nhất miền Bắc này có thể sẽ phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ thi công ngay trong tháng 6/2017 nếu không được bố trí đủ nguồn vốn.