TV& VIDEO

Căng thẳng giữa Chính phủ Pháp

Tiếp diễn căng thẳng giữa Chính phủ Pháp và các nghiệp đoàn

Tiếp diễn căng thẳng giữa Chính phủ Pháp và các nghiệp đoàn

VTV.vn - Tại Pháp, mâu thuẫn giữa Chính phủ và các nghiệp đoàn xung quanh đạo luật cải cách lao động gây tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.