TV& VIDEO

cảng trung chuyển quốc tế

Bế tắc tái định cư: Đi không được, ở cũng không xong!

Bế tắc tái định cư: Đi không được, ở cũng không xong!

 Đi không được mà ở cũng không xong, đó là tình cảnh bế tắc của hàng trăm hộ dân tái định cư ở khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.