TV& VIDEO

Cảng vụ Hàng hải

Truy tố 4 thuyền viên gây tai nạn chìm tàu Hải Thành 26

Truy tố 4 thuyền viên gây tai nạn chìm tàu Hải Thành 26

VTV.vn - Các thuyền viên bị truy tố là Hoàng Tiến Khôi, Nguyễn Viết Thắng của tàu Hải Thành 26; Nguyễn Xuân Sang và Trần Kiên của tàu Petrolimex 14.