TV& VIDEO

Cảng vụ Hàng hải

DN phản ứng tích cực với các biện pháp giải cứu sau sự cố Hanjin

DN phản ứng tích cực với các biện pháp giải cứu sau sự cố Hanjin

VTV.vn - Giải pháp Cục hàng hải yêu cầu các cảng vụ hàng hải, cảng biển thực hiện hỗ trợ để các DN có thể sớm nhận lại hàng hóa từ Hanjin đã giải quyết nhiều khó khăn hiện tại.