TV& VIDEO

Cảng vụ Hàng hải

Xuất khẩu gỗ tại Bình Định bị dồn ứ do tàu hàng chìm

Xuất khẩu gỗ tại Bình Định bị dồn ứ do tàu hàng chìm

VTV.vn - Do ảnh hưởng của sự cố chìm tàu nên hiện hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gỗ và đá của Bình Định đang gặp rất nhiều khó khăn.