TV& VIDEO

cảnh báo cháy cấp 4

Nhiều diện tích rừng Cà Mau ở mức cảnh báo cháy cấp 4, 5

Nhiều diện tích rừng Cà Mau ở mức cảnh báo cháy cấp 4, 5

VTV.vn - Mặc dù chỉ mới vào đầu mùa khô, nhưng hiện nay nhiều diện tích rừng tràm tại tỉnh Cà Mau đã ở mức cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5.