TV& VIDEO

cảnh báo đỏ về ô nhiễm

Ô nhiễm không khí – Thách thức lâu dài với Trung Quốc

Ô nhiễm không khí – Thách thức lâu dài với Trung Quốc

VTV.vn - Với ít nhất 5 triệu chiếc xe đang lưu thông tại Bắc Kinh như hiện nay, có lẽ ô nhiễm không khí sẽ còn là thách thức lâu dài với Trung Quốc.