TV& VIDEO

Cảnh báo đuối nước

Cảnh báo đuối nước từ hồ, ao tự đào

Cảnh báo đuối nước từ hồ, ao tự đào

VTV.vn - Một số vụ đuối nước không xảy ra ở sông suối, không xảy ra ở ao hồ hay ngoài biển khơi mà tại một công trình lấy nước chống hạn.