TV& VIDEO

cảnh báo nghiêm trọng

Bắc Kinh ra cảnh báo màu cam về ô nhiễm môi trường

Bắc Kinh ra cảnh báo màu cam về ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Các nhà chức trách TP Bắc Kinh (Trung Quốc) đã buộc phải đưa ra cảnh báo màu cam - mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 2 trong 4 mức độ ô nhiễm.