TV& VIDEO

cảnh báo sức khỏe

Nhiều nước châu Âu báo động vì nắng nóng bất thường

Nhiều nước châu Âu báo động vì nắng nóng bất thường

VTV.vn - Các nhà chức trách châu Âu đã đưa ra hàng loạt cảnh báo về sức khỏe và cháy rừng bởi tình trạng nắng nóng bất thường.