TV& VIDEO

canh cải

Lợi dụng giám khảo, Nguyên Giáp dùng "mưu" loại đối thủ

Lợi dụng giám khảo, Nguyên Giáp dùng "mưu" loại đối thủ

Quyết định để Quang Huy và Thanh Hòa bước vào vòng loại người, lợi dụng ưu thế của một đội trưởng mà giám khảo dành cho, Nguyên Giáp đã khôn khéo tính cách để bớt một đối thủ nặng ký của mình.