TV& VIDEO

cánh cung

Xây Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam

Xây Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam

 Ngày18/5, tại núi Cấm (phường An Phú, TP. Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt phiến đá đầu tiên xây dựng Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng.