TV& VIDEO

canh gác

Libya: Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Libya: Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Quốc hội mới của Libya vừa họp phiên đầu tiên trong bối cảnh bất ổn leo thang tại Thủ đô Tripoli và thành phố lớn thứ hai Benghazi.