TV& VIDEO

cành lá

Đại hồng chung chùa Thiên Mụ được công nhận bảo vật quốc gia

Đại hồng chung chùa Thiên Mụ được công nhận bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2599/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia cho 37 hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó có Đại hồng chung chùa Thiên Mụ, tỉnh TT-Huế.