TV& VIDEO

cánh quạt

Thử nghiệm tàu ngầm mini tự chế mang tên Trường Sa

Thử nghiệm tàu ngầm mini tự chế mang tên Trường Sa

Chiếc tàu ngầm mini tự chế mang tên Trường Sa của tác giả Nguyễn Quốc Hòa, Thái Bình vừa được đưa ra chạy thử tại hồ trong Khu công nghiệp Vĩnh Trà.