TV& VIDEO

cảnh sát bảo vệ

Nepal thu dọn 200 tấn rác trong ngày 30/4

Nepal thu dọn 200 tấn rác trong ngày 30/4

VTV.vn - Nhằm tránh nguy cơ bệnh dịch và và các tác nhân khác gây hại cho sức khỏe, người dân Kathmandu đã bắt đầu thu dọn rác thải.