TV& VIDEO

cảnh sát giao thông xử phạt

Được sử dụng bản sao giấy đăng ký xe khi đi đường

Được sử dụng bản sao giấy đăng ký xe khi đi đường

VTV.vn - Người dân tới đây sẽ được phép sử dụng bản sao giấy đăng ký phương tiện kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.