TV& VIDEO

Cảnh sát trật tự

Cao điểm xử lý vi phạm chở quá tải tại Hà Nội

Cao điểm xử lý vi phạm chở quá tải tại Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội sẽ thực hiện tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ trên địa bàn thành phố.