TV& VIDEO

cánh sen

Bộ sưu tập lấy cảm hứng thiết kế từ hoa hồng của Vũ Thu Phương

Bộ sưu tập lấy cảm hứng thiết kế từ hoa hồng của Vũ Thu Phương

  Khác với bộ sưu tập trước bị chê là rườm rà, bộ sưu tập mới lấy cảm hứng thiết kế từ hoa hồng của Vũ Thu Phương đã nhận được nhiều lời khen ngợi.