TV& VIDEO

cánh tả

Ai Cập công bố ngày bầu cử Tổng thống

Ai Cập công bố ngày bầu cử Tổng thống

Ủy ban bầu cử Ai Cập thông báo cuộc bầu cử Tổng thống nước này sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/5 tới.