TV& VIDEO

Canh Tân hội quán

“Canh Tân hội quán” mở hướng liên kết tiêu thụ nông sản hiệu quả

“Canh Tân hội quán” mở hướng liên kết tiêu thụ nông sản hiệu quả

VTV.vn - Sau 5 tháng hoạt động, mô hình “Canh Tân hội quán” đã mang lại hiệu quả tích cực cho nông dân xứ cù lao An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp .