cạnh tranh khốc liệt

Ngành mía đường ĐBSCL có thể thiếu nguyên liệu

Ngành mía đường ĐBSCL có thể thiếu nguyên liệu

VTV.vn - Theo các chuyên gia, sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt nguyên liệu khi diện tích mía niên vụ 2015 – 2016 tại ĐBSCL giảm mạnh.