TV& VIDEO

cạnh tranh mạng xã hội

5 tờ báo lớn liên minh cạnh tranh cùng mạng xã hội

5 tờ báo lớn liên minh cạnh tranh cùng mạng xã hội

VTV.vn - Liên minh được thành lập với hy vọng có quy mô đủ lớn để “đấu” với Google, Facebook, Twitter và LinkedIn.