TV& VIDEO

Canon Photo Marathon

Canon PhotoMarathon 2016 lần đầu tới Đà Nẵng

Canon PhotoMarathon 2016 lần đầu tới Đà Nẵng

VTV.vn - Cuộc thi ảnh Canon PhotoMarathon 2016 sẽ được tổ chức tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tháng 10.