TV& VIDEO

cáo buộc đảo chính

Số người thiệt mạng trong vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh

Số người thiệt mạng trong vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ tăng mạnh từ 90 người theo thống kê ban đầu lên đến 265 người.