Cao Đức Phát

Lời tuyên chiến với chất cấm trong chăn nuôi và chuyện '1 vấn đề 3 Bộ quản lý'

Lời tuyên chiến với chất cấm trong chăn nuôi và chuyện '1 vấn đề 3 Bộ quản lý'

VTV.vn - Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tràn lan trong thời gian liệu có xuất phát một phần từ việc '1 vấn dề 3 Bộ quản lý'?