cao lương

Trương Nghệ Mưu đã nộp phạt 1,23 triệu USD

Trương Nghệ Mưu đã nộp phạt 1,23 triệu USD

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã hoàn thành mức án phạt 1,23 triệu USD vì vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc.