TV& VIDEO

cao nguyên đá Hà Giang

Hàng rào đá - Nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Hàng rào đá - Nét văn hóa đặc sắc của người Mông

VTV.vn - Tại Hà Giang, đặc biệt là vùng Mèo Vạc, người Mông ở nơi đây không chỉ sống với đá, xây nhà bằng đá mà còn biết tạo nên những hàng rào đá rất vững chãi.