TV& VIDEO

cao tuổi nhất

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới sống lâu nhờ ăn trứng thường xuyên

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới sống lâu nhờ ăn trứng thường xuyên

VTV.vn - Bí quyết của cụ bà cao tuổi nhất thế giới Emma Morano đó là ăn trứng thường xuyên.