cao ủy thương mại

ASEAN đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán RECP trong năm 2017

ASEAN đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán RECP trong năm 2017

VTV.vn - ASEAN đã thống nhất về một số nguyên tắc để thúc đẩy kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế khu vực RCEP trong năm 2017.