TV& VIDEO

cấp cứu bệnh nhân

Không kỷ luật điều dưỡng cấp cứu bệnh nhân dưới sàn nhà

Không kỷ luật điều dưỡng cấp cứu bệnh nhân dưới sàn nhà

VTV.vn - Điều dưỡng Thái Thị Thanh không bị đình chỉ chuyên môn và không nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.