TV& VIDEO

cấp cứu hành khách

Vietnam Airlines hoãn chuyến để cấp cứu hành khách

Vietnam Airlines hoãn chuyến để cấp cứu hành khách

VTV.vn - Vietnam Airlines đã hoãn chuyến bay 80 phút, để lắp ráp cáng trên máy bay chuyển 1 bệnh nhân người Hàn đang bị thương nặng từ Myanmar bay về Hà Nội một cách an toàn.