TV& VIDEO

cấp điện sau bão

TĐ Điện lực: Ưu tiên cấp điện cho hệ thống công trình thủy lợi sau bão

TĐ Điện lực: Ưu tiên cấp điện cho hệ thống công trình thủy lợi sau bão

VTV.vn - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định sẽ ưu tiên cấp điện cho hệ thống công trình thủy lợi để tiêu thoát nước chống ngập úng, trước hậu quả do bão số 1 gây ra.