TV& VIDEO

cấp độ

Bảo tàng Hermitage sử dụng công nghệ bí mật bảo vệ hiện vật

Bảo tàng Hermitage sử dụng công nghệ bí mật bảo vệ hiện vật

Chỉ cần một ký hiệu bé xíu bằng loại mực đặc biệt, thiết bị có thể xác định chính xác hiện vật là tài sản của Hermitage.