TV& VIDEO

cặp đôi đẹp

Chánh Tín - Diễm My: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt

Chánh Tín - Diễm My: Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt

Trong bộ phim mới Đại ca U70, cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt có cơ hội tái ngộ dù dấu vết của thời gian đã bắt đầu hiện rõ.