TV& VIDEO

cấp giấy chứng nhận

Đồng Nai: Thương lái mua lợn phải đăng ký hành nghề

Đồng Nai: Thương lái mua lợn phải đăng ký hành nghề

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai đã ban hành quy định mới, trong đó các thương lái mua lợn ở địa phương phải được cơ quan chức năng tỉnh cấp giấy chứng nhận hoặc giấy phép.